Page 8 - Vardallar Center

Basic HTML Version

Vardallar, 80 yýllýk deneyimiyle
Trabzon’un yeni yaþam ve iþ merkezi
Kaþüstü’nde, Vardallar kalitesiyle
yeni bir yaþam biçimi getiriyor….
KONSEPT
03